Prostar biomed เป็นบริษัทที่สนับสนุนธุรกิจในด้านงานวิจัยและนวัตกรรม เรามีความร่วมมือโดยตรงกับบริษัท Probioscience จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้นำในด้านอุปกรณ์วิทยาศาสตร์สุขภาพและอุปกรณ์งานวิจัยและทางการแพทย์โดยมีพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำในด้านงานวิจัยและห้องปฏิบัติการจากทั่วโลก

Prostar biomed เรามุ่งมันที่จะพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสนับสนุนธุรกิจของคุณให้พึงพอใจอย่างสูงสุด